Deelgenoot

Het Natuurtalent

Kunst en cultuur Natuurbehoud en beheer Stadslandbouw Vrije ruimte Werk en inkomen

Het Natuurtalent is uitgenodigd door het collectief van STLG 937 de groene binnenruimte tussen de kassen te transformeren. Zij verhuisd binnenkort met haar modeltuin die nu nog zich bevindt op het terrein van MijnStadstuin naar het Stadslandgoed.

Het Natuurtalent ontwerpt, en legt natuurlijke en biodiverse tuinen aan in en rond Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in natuurherstel.

STLG 937 is de plek waar zij gaat starten met een educatieprogramma en het geven van rondleidingen in haar tuin.

Het Natuurtalent has been invited by the collective of STLG 937 to transform the green interior space between the greenhouses. She will soon move with her model garden which is now located on the terrain of MijnStadstuin to the Stadslandgoed.

Het Natuurtalent designs, and creates natural and biodiverse gardens in and around Amsterdam. She specializes in nature restoration.

STLG 937 is where she will start an education program and give tours of her garden.

Inge Slothouber is het Natuurtalent.

In 1996, na de geboorte van haar zoon besloot Inge Slothouber na een commerciële loopbaan haar ware roeping te volgen.

Als kind bezat Inge al een buitengewone interesse en  liefde voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

In combinatie met haar artistieke en commerciële achtergrond leidde dit naar opdrachten voor de aanleg en het ontwerp van natuurlijke en biodiverse tuinen.

Het Natuurtalent wil mensen inspireren om ook fan van de natuur te worden! De natuur is de inspiratiebron voor de ontwerpen van Het Natuurtalent. Wij kunnen met de vergroening van onze leefomgeving een verschil maken in de neerwaardse cirkel waarin biodiversiteit zich begeeft en een bijdrage leveren aan de verkoeling van onze planeet.


Inge Slothouber is the Natural Talent.

In 1996, after the birth of her son, Inge Slothouber decided to follow her true vocation after a commercial career.

As a child, Inge already possessed an extraordinary interest and love for everything that lives, grows and flourishes.

In combination with her artistic and commercial background, this led to commissions for the construction and design of natural and biodiverse gardens.

Het Natuurtalent wants to inspire people to become fans of nature too! Nature is the source of inspiration for the designs of Het Natuurtalent. With the greening of our environment we can make a difference in the downward spiral of biodiversity and contribute to the cooling of our planet.

Zachte organische tuinen met groen in de hoofdrol