Stadslandgoed 937

Kassenproject

Coöperatie Stadslandgoed Collectief 937 is een groot kassenproject met een groene buitenruimte in de Regeneratieve Ontwikkelingszone, een landschap van 840.000 m2 in de Osdorperbovenpolder in de Tuinen van West. Stadslandgoed 937 wil een knooppunt worden voor gemeenschap, biodiversiteit en voedselproductie, een stedelijk landgoed waarin natuur, wetenschap, cultuur, educatie en regeneratieve landbouw samenkomen. 

Het is een groeiend collectief gevormd door een sterke en generationeel gemeenschap van sociaal maatschappelijke ondernemers, lokale en externe wetenschappers, kunstenaars, traditionele boeren en andere landelijke belanghebbenden met een schat aan vaardigheden en sterke gemeenschapswaarden.

Stadslandgoed 937 levert een bijdrage aan diverse beleidsdoeleinden van de stad Amsterdam: 

1 – Stadslandbouw
2 – Vrije ruimte
3 – Kunst en Cultuur
4 – Zorg en Welzijn
5 – Werk en Inkomen
6 – Wetenschap en Educatie
7 – Natuurbehoud en Beheer

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar voor buurtparticipatie en buurt-activiteiten (koken, educatieve workshops, symposia, potlucks en buurtkamer).

Stadslandgoed 937 Collectieve waarden

Autonomie: Elk initiatief in het collectief is onafhankelijk, soeverein en (financieel) zelfvoorzienend en kan dus op zichzelf staan. Op deze manier, met zijn allen naast elkaar,  zijn we veerkrachtiger. We zijn een zelforganiserend team.

Samenwerking: Hoewel iedereen autonoom is, volgen we de afspraken binnen de gemeenschap en streven we ernaar om waar en wanneer mogelijk met elkaar samen te werken, waarbij we de kracht van elk initiatief benutten. We leggen de nadruk op vertrouwen en respect.

Diversiteit en inclusie: Ons collectief bestaat uit een zeer diverse groep mensen met zeer verschillende achtergronden, sociaaleconomische status, cultuur, enz. 

Regeneratief: Ons collectief volgt regeneratieve principes en we streven naar positieve en langdurige verbeteringen van milieu, maatschappij en economie.

• Sociaal Kapitaal: Ons collectief erkent verschillende vormen van bijdragen.  We erkennen dat niet iedereen dezelfde economische kracht heeft en we steunen elkaar, waardoor we welvaart voor de gemeenschap opbouwen.

Lokaal – Wereldwijd: Het doel van ons collectief is om een significante lokale impact te hebben, en tegelijkertijd kennis te delen van regeneratieve praktijken met de wereldwijde gemeenschap.

Stadslandgoed 937 verbindt stad en land

Door voedselproductie en natuurbeheer te combineren met een sterke sociale, culturele, kennis- en zorgfunctie in het gebied bieden we een unieke vrijplaats in Amsterdam. Naast productie voor de omgeving is de locatie ook een levend laboratorium voor de verbinding tussen cultuur en natuur, voedseltransitie en meervoudige lokale waardecreatie en zetten we onze deuren wijd open voor de stad en omgeving, in het bijzonder voor de aangrenzende buurten in Nieuw-West. Het is een uniek initiatief van pioniers met een sterke achtergrond in gebiedsgerichte activiteiten op het gebied van stadslandbouw, natuur, sociale cohesie, experiment en cultuur. 

Over Stadslandgoed 937 Coöperatie

Stadslandgoed 937 is de overkoepelende organisatie die haar maatschappelijke doelen en regeneratieve principes definieert, de strategie bepaalt, het besluitvormingsproces beheert, en zorgt voor de vervulling van de missie.