Over Stadslandgoed 937 Coöperatie

Stadslandgoed 937 is de overkoepelende organisatie die haar maatschappelijke doelen en regeneratieve principes definieert, de strategie bepaalt, het besluitvormingsproces beheert, en zorgt voor de vervulling van de missie.

De coöperatie heeft geen zelfstandig winststreven. Het eventuele jaarlijkse resultaat wordt bijgeschreven op de reserves van de Coöperatie teneinde de maatschappelijke doelstelling van de Coöperatie verder uit te bouwen en om onverwachte kosten en gebeurtenissen te kunnen dekken.

De besluitvorming van het collectief is gebaseerd op de Sociocratische kringorganisatiemethode, een reeks instrumenten en principes die ons helpen inclusieve, gezamenlijke beslissingen te nemen door naar ieders stem te luisteren.

De huidige sociocratische kringen worden hieronder weergegeven:

Kring Stadslandbouw

Kring Zorg

Kring Wetenschap en Educatie

Kring Vrije Ruimte

De oprichters en raad van bestuur:

Stichting Terragon: Claudia Rodriguez Ortiz 

Stadslandgoed 21: Christina Eva Maijer

Het Groene Brein: Antoine Heideveld

Het Collectief

Binnen Stadslandgoed 937 zijn er meerdere sociale ondernemingen en non-profit organisaties actief die de faciliteiten gebruiken en exploiteren, en samenwerken in gezamenlijke initiatieven. Samen zorgt het collectief ervoor dat de pacht en het onderhoud gedekt worden. Volgens de principes van Post-Growth-ondernemerschap zijn initiatieven voor zowel commerciële als de non-commerciële organisaties noodzakelijk om de financiële duurzaamheid te waarborgen en maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.

Evaluatie

Jaarlijks meten wij de MAEX-index per initiatief en voor Stadslandgoed 937 als geheel.

 We streven ernaar om onze collectieve sociale handafdruk te vergroten in de meeste duurzaamheidsontwikkelingsdoelen (SDG’s).