Deelgenoot

RegioLab Wester Scheg

Vrije ruimte Wetenschap en educatie Stadslandbouw Zorg en welzijn

Het Regiolab is een Collectief voor de regeneratie van de Wester Scheg, gericht op de versterking van collectieve kracht voor natuur, economie en gemeenschap.

Het collectief voor de Wester Scheg is een initiatief van betrokken bewoners, ondernemers, onderzoekers, kunstenaars, en ambtenaren die zorg willen dragen voor de gezondheid van het gebied. Ze richt zich vooral op drie activiteiten

 1) het samen begrijpen van het gebied, haar functie in de regio en het versterken van haar identiteit door onderzoek en het naar boven halen van karakteriserende en verbindende verhalen

2) het samen leren en verbinden van betrokkenen

3) en het faciliteren en creƫren van randvoorwaarden voor regeneratieve initiatieven en collectieve kracht.

De Wester Scheg is een gebied van zo’n 6000 hectaren dat al eeuwenlang gebruikt wordt voor voedselproductie voor de stad. De scheg is enerzijds deel van het van Eesteren Uitbreidingsplan en vormde altijd een buffer tegen de oprukkende verstedelijking en is daarom jarenlang vooral gebruikt als agrarisch landschap en recreatiegebied. Tegelijkertijd waren het ook de polders, meren en duinen die een grote rol spelen voor de watersystemen in de regio. De nadruk in dit gebied ligt nu op de relatie tussen de stad, het ommeland en het water met een vitale functie voor de gezondheid, veiligheid, en voedselvoorziening. De rol van het water stamt nog uit de tijd dat het ‘hellemeer’ nog een wilde binnenzee was, en Vondel de Haarlemmermeer een zeewolf noemde die de omringende dorpen langzaam opvrat. Die dreiging is nog niet geweken met het veranderen van het klimaat.  

Wij zijn een collectief en dragen zorg voor de gezondheid van dit gebied